Nők vezetői pozícióban: érvek pro és kontra



Hogy a nők egyre gyakrabban a top- vállalatvezetés pozícióban is tevékenykednek általánosan ismert. Hogy ez milyen következménnyel van a társadalmi életünkre, a családra és a férfi önérték érzetére, még kevésbé tudjuk. A foglalkoztatottsági arányuk és képzettségük alapján ugyanakkor sokkal több nőt kellene találnunk a vezetők között, mint azt a valóságban tapasztaljuk. A kérdés önként adódik: miért?

A probléma nálunk talán hangsúlyosabban jelentkezik, mint Nyugat-Európában. Ugyanakkor ma még a fejlettebb vezetési kultúrával rendelkező országokban sem tekintik azonos értékűnek a női és férfi vezetőket, noha ott a fejlődés jóval előrébb tart.

A vezetők mindennapi tevékenységének, feladatainak vizsgálata alapján készült felmérés szerint nem találhatók olyan területeket, amelyeken a nők ne tudnának éppúgy megfelelni, mint férfitársaik, bármely megközelítést alapul véve. Nyilvánvalóvá vált, hogy a nemek összehasonlításakor elsősorban a magatartásból kell kiindulni, hiszen ha képzettségük és egyéb paramétereik alapján nem vagy alig találhatók különbségek a két nem között, akkor a választ az eltérő viselkedésben, vagyis a pszichológia terén kell keresni.

Így került sor bizonyos pszichológiai tényezők - például mentális képességek, személyiségjegyek, motiváció stb. - megvizsgálására a vezetés szempontjából. Itt már több eltérés található a nők és a férfiak között:

  • A nők a férfiakénál jobb vizuális memóriával rendelkeznek.

  • A férfiakat a dominanciára törekvés motiválja, míg a nőket inkább a népszerűség vágya.

  • A nők érzelmi beállítottsága erősebb, mint a férfiaké.

  • A kommunikáció terén - mind a verbális, mind a nonverbális kommunikációt (testbeszéd) tekintve - a nők vannak előnyben a férfiakkal szemben mind az "adó", mind a "fogadó" pozícióban.

  • A nők és a férfiak gondolkodásmódja eltérő, ennek következtében az intelligenciafaktorok megoszlása és a problémamegoldás, valamint a kreativitás területén egyaránt eltérések figyelhetők meg a nemek között. A nők lassabban, de körültekintőbben döntenek, ugyanakkor (ugyanezen gyökerekből kiindulva) kevésbé tudnak összpontosítani egy feladatra. A férfiak jobban oldanak meg térbeli, valamint elvont matematikai problémákat, jobban felismerik a mintázatokat, mint a gyengébb nem képviselői.


A két nem képviselőit a szocializáció során eltérő hatások érik. A fiúkban a csapatjátékok a versenyszellemet erősítik, egész életük során a férfias tevékenységekre és foglalkozásokra buzdítják őket, míg a lányokat inkább a ház körüli és a nőiesnek tartott dolgok irányába terelik. Nagyon fontos a szülőktől, majd a társadalom egyéb csoportjaitól eredő példa hatása is. Nehéz meghatározni, mely tulajdonságokban milyen arányt képvisel az öröklődés és mekkora a befolyása a tapasztalatnak, a tanulásnak - de az vitathatatlan, hogy mindkettőnek nagy a szerepe.


.

Olvasta már?



hirdetés
Valójában nem csökkent nagyot a hal ára, hiába az áfacsökkentésValójában nem csökkent nagyot a hal ára, hiába az áfacsökkentés

Tavaly decemberben 10 százalék felett drágultak a kopoltyúsok.

.
hirdetés
elrejt
 
.