Segít a partnerválasztásban az új céginformációs rendszer


Január elsejétől elérhető az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ingyenes céginformációs honlapja, a www.cegjegyzek.hu. Az oldal segítségével online juthatunk hozzá bármely, a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság fontosabb adataihoz. Bár egyesek úgy vélik, a cégszolgálat szerepet játszhat a kintlévőségek és a körbetartozások csökkentésében, a jogászok nagy többsége szerint csupán arra alkalmas, hogy első körben meg tudjunk ismerni egy céget. A teljeskörű tájékozódáshoz további adatokra lenne szükség. Mfor.hu háttér.

Nem nyújt kellő rálátástNem nyújt kellő rálátást (Mfor-montázs)

Az ingyenes céginformációs szolgálat révén megtudhatjuk az egyes gazdasági társaságok fennálló vagy törölt cégjegyzékszámát, nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, főtevékenységét, jegyzett tőkéjét, adószámát, továbbá azt, ha felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll.

A honlap használata elősegítheti tehát, hogy az üzletfelek tájékozódjanak a partnercég létezéséről, jogszerű működéséről, a nevében eljáró ügyvezető (képviselő) személyéről és egyéb közhiteles adatokról, sorolhatók az érvek a januárban indult szolgáltatás mellett. Ennek köszönhetően megelőzhető például, hogy nem létező cég nevére kössenek szerződést, vagy arra jogosulatlan személy járjon el az adott gazdasági társaság ügyében. A rendszerben a hét első napján frissített adatként kereshetők meg az aktuális cégjegyzékadatok, illetve bizonyos csoportosított céginformációk.

Biztonságosabban választhatunk partnert


A hozzáférés joga azonban nem terjed ki a cégjegyzéki adatok egészére, illetve azok nagy részének megismerésére; ehhez a minisztériummal kell szerződést kötni. Így például az éves beszámolók sem tartoznak az ingyenes információk közé.

A törvény tükrében

A közbeszerzési törvény 60. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az a cég, amely végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csőd- vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy személyes joga szerint hasonló helyzetben van. Ezen szabály alapján az ajánlattevőnek érdekében fog állni, hogy ajánlatában olyan alvállalkozót mutasson be, amely nem áll a fent említett eljárások alatt. Ennek tényéről – vagy éppen az ellenkezőjéről - pedig percek alatt bárki meggyőződhet az új ingyenes honlapon.

Egyes szakértők szerint a térítésmentesen hozzáférhető cégadatok szerepet játszhatnak a körbetartozások csökkentésében, hiszen az adott vállalat legfontosabb aktuális adatai mellett megtudható az is, ha az adott cég felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

A vállalkozások az adott cég adatainak megtekintése után  valószínűleg körültekintőbben fogják megválasztani üzleti partnereiket, valamint a velük való szerződéses kapcsolatot is jobban megfontolják majd.

A honlap közreműködhet a kintlévőségek mérséklésében is, hiszen a hetente frissített cégjegyzékadat nemcsak a vállalatok, hanem a képviselők személyének, illetőleg a tartozásokért való felelősségvállalásuk azonosítására is alkalmas.

Csak felületes képet ad a cégekről


Mások szerint viszont az IRM nyilvántartása nem ad teljes képet a cégekről, csupán szemezget a rájuk vonatkozó adatok közül. Emiatt egy kicsit olyan, akár egy cégbizonyítvány. Azaz nincsenek benne az alapítástól kezdődően az adatok és változások, mint a cégmásolatban, és nem is az aktuális adatokat tartalmazza, mint a cégkivonat, véli Szepes Imola jogász.

Bizonyos céginformációk kétséget kizáróan jelzés értékűek lehetnek és utalhatnak a nemfizetés kockázatára - így többek között arra, ha végrehajtási eljárás vagy felszámolás alatt áll a társaság, az adószámát felfüggesztették, vagy a tulajdonos üzletrésze foglalás alatt van. A körbetartozást kiváltó okok ("felém sem fizet a megrendelőm", szándékos megtévesztés, vagyon-és likviditás hiánya) megszüntetésére azonban a szolgálat nem alkalmas, hívta fel a figyelmet Szarka Norbert fizetésképtelenségi szakértő.

A már meglévő kintlévőségek behajtása esetén a céginformáció csak adminisztratív segítséget tud nyújtani a bírósági eljárások, így például fizetési meghagyás, felszámolási kérelem, végrehajtás lefolytatásához.

Mi lesz a fizetős szolgálatok sorsa?


Kérdés, hogy az ingyenes cégadatokhoz való hozzáférés lehetőségével mi lesz azoknak a vállalkozásoknak a sorsa, akik cégjegyzékadatok értékesítésével foglalkoznak. Bár a fizetős szolgáltatást nyújtók egy része valóban kevesebb megrendelésre számíthat a jövőben, mégis szükség volt és lesz ezután is költségtérítés mellett igénybe vehető szolgáltatásokra, így például közokiratba foglalt cégkivonat, cégmásolat kérésére, cégiratok, többek között mérleg kikérésére vagy más egyéb információk lekérdezésére - akár papíron, akár elektronikus úton.

A komplexebb szolgáltatást nyújtó cégeknek tehát nem kell tartaniuk számottevő piacvesztéstől, hangsúlyozta Szarka Norbert. Amennyiben a céginformáció kiterjesztésével lehetőség nyílna arra, hogy interneten keresztül ingyenesen érjük el a társaságok éves beszámolóit, akkor az egy magasabb fokú védelmet, kiszámíthatóbb kockázatot jelenthetne a likviditási gondokkal küzdő cégekkel szemben.

Ezáltal ugyanis következtetni lehetne az (adós) cég vagyoni és pénzügyi helyzetére. A szándékosan csalárd magatartással szemben azonban még ez sem jelentene száz százalékos védelmet.

Simon Rita

Menedzsment Fórum


Olvasta már?hirdetés
370 milliárd dollár vált semmivé 10 nap370 milliárd dollár vált semmivé 10 nap

A szerdai nagy zuhanást követően csütörtökön inkább kivárás jellemezte a Bitcoin piacát.

.
hirdetés
elrejt
 
.